Požární ochrana CENÍK

Ceny stanovujeme individuálně na základě rozsahu prací a charakteru pracoviště.


Pro vypracování konkrétní cenové nabídky potřebujeme znát:

-přibližný počet zaměstnanců

-předmět Vaší činnosti, lokalitu

-požadované služby (outsourcing – kompletní zajištění služeb, školení, vypracování dokumentace, kontrola pracoviště, apod.)

Zaslala Vám konkurence výhodnější cenovou nabídku? Přepošlete nám ji a my se pokusíme naše ceny snížit. Nejnižší cenu Vám ale zaručit nemůžeme, kvalitu nelze ošidit.

Nepodceňujte rizika, zavolejte nám!

Telefon: 724 111 129

bozp(zavináč)miroslavmuller.cz


Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP) • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů • Nařízení vlády č.361/2007Sb. o bezpečnosti práce

Důležité!!!

Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. o školeních, informacích, pokynech aj.). Tato povinnost se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné i státní subjekty – školy, školky, obecní i městské úřady.

Kontakt:

Oprávněná osoba

Miroslav Müller

Člen: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Adresa: Krajková 183,  
357 08 KRAJKOVÁ  

Email:   zde

Telefon: +420 724 111 129