ZNAČENÍ, TABULKY, OZNAČOVÁNÍ

Vaši provozovnu, firmu vybavíme veškerými potřebnými bezpečnostními tabulkami:

Hlavní vypínač
Hlavní vypínač elektrického zařízení
Vymezený prostor
Sdružená tabulka
Pozor vozíky!
Zákaz kouření

Všechny tyto a další tabulky je možné objednat

Důležité!!!

Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. o školeních, informacích, pokynech aj.). Tato povinnost se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné i státní subjekty – školy, školky, obecní i městské úřady.

Kontakt:

Oprávněná osoba

Miroslav Müller
IČO 157 566 70
Člen: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Adresa: Krajková 183,  
357 08 KRAJKOVÁ  
Datová schránka: b3mqfjq
Email:   bozp@miroslavmuller.cz

Telefon: +420 724 111 129