Tyto dokumenty je možné stáhnout ve formátu *.pdf a uložit na Váš disk

Doporučujeme:

Nejen pro menší výrobní firmy je nejvhodnějším řešením najmout na zajištění bezpečnosti při práci a bezpečnosti na pracovišti externí odborně způsobilou osobu (OZO). Požadavky v systému bezpečnosti práce se prolínají s požadavky požární ochrany (PO), proto je vhodné, aby obě činnosti zajišťovala tatáž osoba nebo organizace.

Kontakt:

Oprávněná osoba

Miroslav Müller
IČO 157 566 70
Člen: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Adresa: Krajková 183,  
357 08 KRAJKOVÁ  
Datová schránka: b3mqfjq
Email:   bozp@miroslavmuller.cz

Telefon: +420 724 111 129